Simbolicno znacenje znaka Takemusu Aikido organizacije

"Aikido je studij duha" govorio je O´Sensei. Prelijepi simbol Takemusu Aikido organizacije ima duboko simbolično značenje i ukazuje upravo na to da je duhovna dimenzija temelj na kojoj Aikido počiva.

 

Evo kako značenje znaka objašnjava naš Paolo Corallini Shihan:

"Ždral (ili tsuru na japanskom) je ptica vrlo simboličnog značenja; predstavlja čistoću i svijetlo srce koje teži povratku u raj. Također je jedan od najvažnijih simbola japanskog carstva. Sa svojim otvorenim krilima ždral predstavlja krug, koji, kao savršeni geometrijski oblik, predstavlja savršenstvo stvaranja/kreacije. Možemo proširiti ovo objašnjenje, napomenuvši da je krug simbol Boga koji stvara sve, simbol Stvoritelja.

U središtu kruga nalazi se srce ždrala, a tu se nalazi i ljubav. To je i razlog zašto se kanji "AI " nalazi ovdje. AI zapravo znači ljubav, sklad, suosjećanje, oblikovanje, susret (AI je particip perfekta glagola "AU" , što znači "susret").

Kanji AI se sastoji od dva geometrijska lika: trokuta i kvadrata. Trokut se nalazi iznad kvadrata. Kao što je dobro poznato trokut predstavlja carstvo/kraljevstvo duha, a kvadrat, kao predstavnik četiri elemenata, simbolizira materiju, pojavni svijet. Time kanji AI pokazuje da bi duhovni svijet trebao dominirati nad materijalnim, drugim riječima , trebali bi staviti veći naglasak na duhovnost.

Kombinacija ta dva lika ukazuje na to da je istinski, prosvijetljeni ratnik, osoba koja je u stanju kombinirati dvije dimenzije – pridajući veću važnost duhovnom - a njegovo mjesto je u središtu kruga, tj. u središtu savršenstva."

No Comments

Post A Comment