Rječnik japanskih pojmova

U Aikido treningu i van njega koristi se priličan broj japanskih termina. Razlog tomu nije samo činjenica da se radi o japanskoj vještini već je neke pojmove gotovo nemoguće prevesti na hrvatski jezik. Japanski jezik vrlo je slikovit i ponekad jedna riječ opisuje cijeli koncept ili filozofiju koja stoji iza toga. U nastavku pogledajte mali japanski riječnik najčešće korištenih termina.

Trening

Keiko Vježba/trening
Kakeri-geiko Trening napadanja
Enbukai Demonstracija
Gasshuku Trening kamp
Kata Forma
-jutsu, -waza Tehnika
-dori, -tori Tehnika
-nage Tehnika bacanja
Taijutsu Tehnike goloruke borbe/bez oružja
Suwariwaza Tehnike u sjedećem položaju
Tachiwaza Tehnike u stojećem položaju
Ukemiwaza Padovi
Hamni handachi waza Tehnike u kojima je tori u seizi, a uke stoji
Kaeshiwaza Kontra tehnike, tehnike koje radi uke na torijevu pogrešku
Jiyu-waza Slobodne tehnike
Randori Slobodne tehnike protiv više napadača

 

Trening s oružjem

Bukiwaza Tehnike sa oružjem
Ken Mač
Bokken Drveni mač
Aiki-ken Aikido mač/aikido škola mača
Jo Štap
Aiki-jo Aikido štap/aikido škola štapa
Shiho-giri Rezati u 4 smjera
Happo-giri rezati/udarati/raditi ubode u 8 smjerova
Suburi Osnovne vježbe s oružjem
Jo-suburi Osnovne vježbe sa jo-om, 20 vježbi/pokreta
Bokken-suburi Osnovne vježbe sa drvenim mačem, 7
vježbi/pokreta
Kumi-tachi Napredna vježba sa partnerom/borbene
tehnike mačem
Kumi-jo Napredna vježba sa partnerom/borbene
tehnike štapovima
Ken-tai-jo Borba jo-om protiv kena
Jo-dori Oduzimanje jo-a (uke štapom napada
golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Jo-nage Tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk
uke napada torija, koji se brani
Tachi-dori Oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog
tori-ja koji mu oduzima oružje)
Tanto Nož (drveni za trening)
Tanto-dori/Tanken-dori Oduzimanje noža

 

Termini i pozicije u treningu

Suwari Sjedeći
Seiza Sjedenje na koljenima (japanski)
Anza Sjedenje sa prekriženim nogama (turski)
Hanza Sjedenje na jednom koljenu
Tachi Stojeći
Kamae stav/pozicija
Ken-no-kamae Stav/gard sa mačem
Tsuki-no-kamae Stav/gard sa štapom za ubod
Hasso-no-kamae ˝Stav znaka osam˝ sa štapom
Hanmi Stojeća pozicija sa pola tijela izloženog
prema partneru (doslovno: pola tijela)
Ma-ai Distanca
Zenshin Prije tehnike, pripremajući um
Tsushin Za vrijeme tehnike, aktivni um
Zanshin Nakon tehnike, poslije aktivni um,
nesalomivi duh
Kokyu Disanje
Kokyu-ryoku Snaga koja dolazi iz pravilnog disanja
Ki-ai Ispuštanje zraka tijekom tehnike s pridruženim glasom
Taisabaki Kretanje tijela
Shikko Hodanje na koljenima
Ukemi Pad
Mae ukemi Pad/kotrljanje prema naprijed
Ushiro ukemi Pad/kotrljanje prema nazad
Suki Otvor, mogućnost za napad/tehniku
Atemi Napad/udarac u vitalne točke
Uchi Rez
Tsuki Ubod/udarac šakom
Keri Šut/udarac nogom

 

Aikido tehnike

Imena Aikido tehnika podijeljene su u sljedeće dijelove:
STAV-NAPAD-TEHNIKA (smjer) - VISINA - NAČIN - (varijacija)
Primjer:

  • Aihamni katadori ikkyo
  • Aihamni katatedori ikkyo omotewaza kihon
  • Gyakuhamni tskui sankyo urawaza ki-no-nagare

 

Stav kod izvođenja aikido tehnika

Suwariwaza Tehnike iz sjedeće pozicije
Hamni-handachi-waza Uke stoji, tori je u seizi
Ai-hanmi Isti stav
Gyaku-hanmi Obrnut stav

 

Vrsta napada / hvat

Kosadori, Katate-dori-hantai, Gyaku
te-dori
Hvat istom rukom za ručni zglob (desna
za desnu i obrnuto)
Katate-dori Hvat za ručni zglob
Kata-dori Hvat za rame
Morote-dori Obje ruke hvataju podlakticu tj. ručni
zglob
Ryo-kata-dori Hvat za oba ramena
Ryote-dori Hvat za oba ručna zgloba
Sode-dori Hvat za rukav (visina lakta)
Sodeguchi-dori grab za otvor, donji rub rukava
Muna-dori Hvat za prsa
Ushiro dori Hvat od iza preko prsa/s leđa
Ushiro ryote-dori Hvat za obje ruke s leđa
Ushiro ryo-kata-dori Hvat za oba ramena s leđa
Ushiro eri-dori Hvat za ovratnik s leđa
Ushiro kubi-shime / Ushiro muna-dori Gušenje sa jednom rukom s leđa

 

Udarac / ubod

Men-uchi Rez od vrha glave do brade, okomit
u odnosu na tlo
Shomen-uchi Rez od vrha glave do pojasa, okomit
u odnosu na tlo
Yokomen-uchi Rez od sljepoočnice jedne strane do
brade druge strane (ili vrata), dijagonalan rez
Men-tsuki Udarac/ Ubod u lice / glavu
Mune-tsuki Udarac/ Ubod u prsa/ trbuh

 

Udarci nogom

Mae geri Prednji udarac nogom
Mawashi geri Kružni udarac nogom
Yoku geri Postranični udarac nogom

 

Visina (izvođenja tehnika)

Jodan Gornji dio tijela/od vrata na gore
Chudan Srednji dio tijela/od vrata do donjeg
dijela trbuha
Gedan Donji dio tijela/ispod donjeg dijela
trbuha

 

Tehnike

Tai-no-henko Osnovna vježba harmonizacije s partnerom,
okret tijela
Kokyu-ho Vježba «bacanja dahom», bazirana na
pravilnom disanju i pravilnoj poziciji tijela, ne uključuje
poluge
Ikkyo Prva poluga/učenje/fiksacija
.. omote waza Prednja/ispred/direktna tehnika
.. ura waza Vanjska/kružna tehnika
Nikkyo Druga poluga/učenje/fiksacija
Sankyo Treća poluga/učenje/fiksacija
Yonkyo Četvrta poluga/učenje/fiksacija
Gokkyo Peta poluga/učenje/fiksacija
Rokkyo Šesta poluga/fiksacija
Kotegaeshi Poluga na zglobu
Shiho-nage Bacanje u četiri smjera
Irmi-nage Bacanje ulaskom
Tenchi-nage Bacanje «nebo - zemlja»
Kaiten-nage Kružno bacanje
... uchi maware Unutarnji okret
... soto maware Vanjski okret
Koshi-nage Bacanje postavljanjem kukova u odnosu
na partnerovo tijelo
Juji-garami, Juji-nage, Aya-dori Bacanje križanjem ruku partnera, izbacujući
ga iz ravnoteže
Kokyu-nage Bacanje dahom
Suwari kokyo-ho / Kokyo-dosa Vježbe «bacanja dahom» iz sjedeće pozicije

 

 

Forma izvođenja tehnika

Kihon Osnovna forma
Awase Tajming/zajednički pokret/ harmonizacija
Ki-no-nagare Fluidni pokret/ki koji teče
Ko-tai Osnovna forma
Ju-tai Mekana/nježna forma
Ryu-tai Fluidna forma
Ki -tai Najviši stupanj rada, «tehnika bez
tehnike»

 

Pozicije i smjerovi tehnika

Mae Naprijed
Ushiro Iza
Migi Desno
Hidari Lijevo
Yoko Sa strane
Uchi Unutra
Soto Izvana
Ue Iznad
Shita Ispod
Omote Naprijed, pozitivno
Ura Kružno, izvana, obrnuto, negativno
Gyaku S druge strane, obrnuto
Gaeshi Obrnuti
Ryo Oba, obje
Renzoku Kombinacija/ kontiniurano
Nagare Fluidan
Irmi Ući, ulazak
Kaiten Rotacija, okret
Musubi Zajednički/povezan

 

 

Varijacije tehnika

Henka, Henka-waza Varijacija
Oyo-waza Primjenjiva tehnika

 

Pozdravi

Ohayo gozaimasu Dobro jutro
Kon' nichi wa Dobar dan
Konban wa Dobro veče
Oyasumi nasai Laku noć
Sayonara Doviđenja

 

 

Izrazi uljudnosti

Arigato Hvala (sadašnjost)
Arigato gozaimasu Hvala Vam/ti (sadašnjost), formalno
Arigato gozaimashita Hvala Vam/ti (prošlost), formalno
Domo Hvala (sadašnjost), neformalno
Domo arigato gozaimasu Puno hvala (sadašnjost), formalno
Domo arigato gozaimashita Puno hvala (prošlost), formalno
Sumimasen Oprostite/žao mi je (sadašnjost/budućnost)
Shitsurei shimasu Oprostite (sadašnjost/budućnost)
Shitsurei shimashita Žao mi je/oprostite (prošlost)
Gomen nasai Oprostite
... kodasai Molim
Dozo Izvolite
Do itashimashite Nema na čemu
Onegai shimasu Molim
Yoroshiku onegai shimasu Molim (formalno, pristojno)
Dozo yoroshiku onegai shimasu Molim (vrlo pristojno/formalno)

 

 

Stupnjevi i titule

-san Gospodin/Gospođa
-sensei, Sensei Učitelj
Shihan Majstor učitelj
O´Sensei Osnivač, Veliki učitelj - Morihei Ueshiba
Deshi Učenik
Uchideshi Učenik koji živi u dojo-u
Sotedeshi Učenik koji živi izvan dojo-a
Shoshinsha Početnik
Kohai Mlađi učenik
-senpai, Senpai / -sempai,
Sempai
Stariji učenik
Yudansha Osoba sa crnim pojasom
Aite Partner
Tori Partner koji izvodi tehniku
Nage Partner koji radi bacanje
Uke Partner koji prima tehniku
Uchi-tachi Partner koji napada sa mačem
Uke-tachi Partner koji se brani sa mačem
Kyu Kyu stupanj, učenički stupanj
Nan kyu? Koji Kyu ?

 

Budo i oprema

Do Put, način
Budo Ratnički put, viteštvo
Bujin Ratnik
Budo-ka Budo Učenik
Ai Harmonija, zajedništvo
Ki Energija, sila, životna/kozmička energija,
intuicija
Aikido Put harmonije sa kozmičkom energijom
Aikido-ka Aikido učenik
Dojo ˝Mjesto puta˝, ˝Mjesto prosvjetljenja˝,
prostor gdje se vježba
Shomen Prednji dio dojo-a
Shinza / KamizaKamiza Mjesto u dojo-u gdje se drže slike,
natpisi (kaligrafija) i “oltar” s prinosima “dei-ma”
Rei Naklon
Reigi Etiketa, kodeks
Dogu Oprema za trening
Dogi / gi Kimono
Obi Pojas
Hakkama Tradicionalne hlače-suknja
Zori Sandale/papuče