Saito-sensei

Intervju s Morihiro Saito Sensei

Ekskluzivni intervju Daniel Toutain Sensei-a s Morihiro Saito Sensei tijekom njegovog boravka u Iwama-i.

Učitelj Morihei Ueshiba svoju vještinu kompletirao je u Iwama-i. Godine provedene u tom malom selu na području Ibaraki bile su presudne za nastanak Aikido-a. Povlašteni svjedok u to vrijeme, najbliži učenik osnivača preko 20 godina, Morihiro Saito Sensei rado je odgovorio na naša pitanja. Daniel Toutain, učenik Učitelja Saito-a, vodio je ovaj intervju za časopis „Arts et Combats“ tijekom jednog od svojih boravaka u Iwama-i.

1. A&C: Saito Sensei, proveli ste mnogo godina u Iwama-i s O'Sensei-em. Te godine predstavljaju ključni period razvoja Aikido-a, možete li nam reći koliko godina je Učitelj Ueshiba podučavao u Iwama-i?
Saito Sensei: O'Sensei je počeo podučavati u Iwama-i krajem 2.svjetskog rata i nastavio sve do svoje smrti 1969. Točnije, svoj zadnji tečaj održao je na Sveučilištu Ibaraki 1.2.1969.

2. A&C: Je li O'Sensei imao mnogo učenika u Iwama-i?
Saito Sensei: Nije, u to vrijeme nije imao puno učenika. Zapravo, O'Sensei-evi su učenici došli iz cijelog Japana, čak i iz dalekih mjesta kao Kyushu, Akita i Osaka. Postali su dobro poznati učitelji kao Koichi Tohei Sensei i Tadashi Abe Sensei.

3. A&C: Koje su bitne preinake koje je O'Sensei unio (ili: donio) u svoj Aikido u Iwama-i?
Saito Sensei: O'Sensei je promijenio mnogo toga. Prilagodio je stare tehnike da budu racionalnije. Dao je podjednaku važnost vezama između Ken-a, Jo-a i ručnih tehnika. I tada je O'Sensei napokon stvorio Aikido kakav je oduvijek želio.

4. A&C: Što je bila temeljna stvar u O'Sensei-evom podučavanju u Iwama-i?
Saito Sensei: O'Sensei je svladao mnogo različitih tehnika koje je naučio u drevnim školama Jujitsu-a i tradicionalnih Japanskih borilačkih vještina. Uzeo je glavne elemente tih vještina, razvrstao tehnike i postigao borilačku vještinu o kojoj je oduvijek sanjao.

5. A&C: U Iwama-i, koliko je važnosti O'Sensei posvetio podučavanju tehnika s oružjem?
Saito Sensei: O'Sensei je rekao da su tehnike s oružjem jednake onima u Taijutsu (bez oružja). Forma i pokreti su jednaki. U Aikido-u se pokreti ne mijenjaju bez obzira drži li netko oružje ili ne.
6. A&C: Sensei, možete li čitateljima „Arts et Combats“ ukazati na smisao Kata-i podučavane od O'Sensei-a?
Saito Sensei: Sve što se koristi u Kata-i je bazirano na logici Aikido-a. Aikido je dovršen nakon sjedinjenja Ken-a, Jo-a i Taijutsu-a. Ako se izostavi jedan od ovih elemenata, postiže se nepotpun Aikido. Svo vrijeme dok se prate osnovna učenja O'Sensei-a, neće biti problema.

7. A&C: Saito Sensei, u svom vjernom očuvanju O'Sensei-evih učenja, mnogo inzistirate na „Kihon“-u i na „Ki No Nagare“. Možete li nam reći nešto o ta dva aspekta treniranja Aikido-a?
Saito Sensei: U „Kihon“-u se započinje sa hvatom(držanjem), tehnika se ne počinje izvoditi prije nego partner zatvori svoj hvat. Sve osnovne tehnike moraju se izvoditi polako, iskreno i precizno. „Ki No Nagare“ je logičan nastavak „Kihon“-a. Stoga, nastavljajući s hvatovima, tehnika mora biti započeta prije nego partner može čvrsto uhvatiti. U izvođenju tehnike od osnovne je važnosti da su pokreti fluidni.

8. A&C: Je li O'Sensei putovao i podučavao u drugim Dojo-ima?
Saito Sensei: Da, O'Sensei je posjećivao druge Dojo-e, to su bili Hombu Dojo u Tokyo i Dojo u pokrajini Kansai.

9. A&C: Je li to podučavanje koje je davao na putovanjima bilo drugačije od onog u Iwama-i?
Saito Sensei: Njegova učenja nisu bila drugačija u tim drugim Dojo-ima. Osim toga, u Iwama-i, uzeo je vremena za ispravljanje grešaka svojih učenika. Kad je O'Sensei putovao da bi podučavao, to je trajalo kratko, svega 3 dana. Zbog toga je većinu tehnika mogao pokazati samo jednom i nije imao mogućnost za ispravljanje učenika. Nisu mogli naučiti tehnike u potpunosti. Bilo je nemoguće za njih naučiti tehnike za tako kratko vrijeme. Ipak, O'Sensei-eva učenja bila su potpuno jednaka.

10. A&C: Sensei, što je Dojo u Iwama-i značio Učitelju Ueshiba?
Saito Sensei: Dojo u Iwama-i bilo je mjesto gdje je O'Sensei nastavio svoje vlastite treninge Aikido-a. Sagradio je Aiki Jinja (hram posvećen Aikido-u) ispred Dojo-a. Tamo je posvetio svoj život proučavanju Puta Aikido-a.

Izvor: Iwama Ryu International Academy (aikido-france.net)
Prevela s engleskog Petra Bezić

1 Comment

Post A Comment