Osnivač Aikido-a - Morihei Ueshiba O'Sensei

Ratnik, svećenik, utemeljitelj Aikida, istinski svetac i mudrac

Od najstarijih vremena poznata je povezanost ratničkih vještina i duhovnosti. Jedna od najljepših takvih priča upravo je ona o liku i djelu Moriheia Ueshibe. To je priča o potpunoj posvećenosti Putu ratnika, ljubavi prema Bogu i čovjeku, nesebičnosti, hrabrosti, volji i odlučnosti. To je priča o vrhunskom majstoru borilačkih vještina koji u svom radu na sebi i stremljenju duhu zalazi s one strane materije i doživljava prosvjetljenje a kao rezultat toga stanja rađa se Aikido.

O-Sensei

Biografija

1883. - 1942.

Morihei Ueshiba rođen je 14. prosinca 1883. u gradu Tanabe u pokrajini Wakayama. Od 1912. do 1919. živi na Hokkaido-u gdje upoznaje Sokaku Takeda-u, majstora Daito Ryu Aikijujutsu-a te postaje njegov učenik. Daito Ryu Aikijujutsu ima najveći utjecaj na današnju tehničku formu Aikido-a uz ostale borilačke vještine kao što su: Tenjin Shinyo Ryu Jujutsu, Yagyu Ryu Jujutsu i Kodokan Judo.

 

Godine 1919. Ueshiba upoznaje Onisaburo Deguchi-a, karizmatičnog duhovnog vođu Omoto Kyo religije te se nedugo zatim seli u Ayabe, centar Omoto Kyo religije, u blizini Kyota gdje boravi do 1927. Godine 1927. odlazi u Tokyo. Prvi trajni dojo otvara 1931. godine. Od vremena vježbanja s majstorom Takeda-om, pa sve do 1935. godine, Ueshiba aktivno podučava Daito Ryu Aikijujutsu tehnike te dodjeljuje diplome iste škole.
Od 1935. Ueshiba i dalje podučava Daito Ryu ali u modificiranoj formi koja se najčešće spominje kao prijeratni Aiki Budo.

 

Oružje
Godine 1937. Ueshiba zajedno sa svojim učenikom Zenzaburo Akazawa se priključuje školi mača Kashima Shinto Ryu čije forme mača kasnije uklapa u Aikido te one predsatvljaju temelj Aiki ken tehnika.
Porjeklo tehnika s štapom (jo) kakve je podučavao O-Sensei nije jasno dokumentirano. Neki smatraju da je utjecaj na tehnike štapa imala vještina Katori Shinto Ryu koju je vježbao jedan od ranijih Ueshibinih učenika (Aritoshi Murashige). Poznato je i da je O`Sensei proučavao rad s oružjem kao što su yari (koplje), juken (bajonet) i naginata (helebarda). Također je vidljivo da u tehnikama sa štapom su integrirane tehnike mača.
Na krajnje oblikovanje tehnika s štapom vjerojatni jaki utjecaj imao je i jedinstveni Ueshibin koncept kretanja tijela (tai sabaki).

 

1942.-1969.

Godine 1942., Ueshiba odlazi u selo Iwama, u pokrajini Ibaraki, gdje se posvećuje meditaciji, treningu i obrađivanju zemlje.
Tamo je za vrijeme jednog od najmračnijih perioda ljudske povijesti, razvijao borilačku umjetnost koja zagovara mir i razumijevanje među ljudima. Tijekom ranih godina u Iwami, Ueshiba se ozbiljno posvetio učenju tehnika mačem (ken) i štapom (jo). Proučavajući ih i trenirajući, njegova je borilačka umjetnost poprimila formu opsežne Budo vještine koja se sastojala od vježbi sa i bez oružja. O`Sensei je u Iwami intenzivno vježbao i neprestano usavršavao svoj Aikido do kraja života.

 

"Slobodan kao nikada prije da se s potpunom koncentracijom posveti Budo učenju, Morihei se predao intenzivnom treningu i molitvi u nastojanju da nastavi usavršavati borilačku vještinu koja se zauzima za postizanje nenasilnog razrješenja sukoba." (Takemusu Aikido vol. 1, ur: Stanley Pranin.)

 

Osnivač se vrača izvoru 1969. godine, ostavljajući Morihiro Saito-u svoj "Aiki Shuren Dojo" i Aiki Jinja (Aiki svetište) a s time i odgovornost zaštite i čuvanja učenja i duha Aikido-a.