Morihei Ueshiba O´Sensei (Veliki Učitelj) - ratnik, svećenik, utemeljitelj Aikida, istinski svetac i mudrac

O´Sensei

Od najstarijih vremena poznata je povezanost ratničkih vještina i duhovnosti. Jedna od najljepših takvih priča upravo je ona o liku i djelu Moriheia Ueshibe. To je priča o potpunoj posvećenosti Putu ratnika, ljubavi prema Bogu i čovjeku, nesebičnosti, hrabrosti, volji i odlučnosti. To je priča o vrhunskom majstoru borilačkih vještina koji u svom radu na sebi i stremljenju duhu zalazi s one strane materije i doživljava prosvjetljenje a kao rezultat toga stanja rađa se Aikido.

1883. - 1942.

Morihei Ueshiba rođen je 14. prosinca 1883. u gradu Tanabe u pokrajini Wakayama. Od 1912. do 1919. živi na Hokkaido-u gdje upoznaje Sokaku Takeda-u, majstora Daito Ryu Aikijujutsu-a te postaje njegov učenik. Daito Ryu Aikijujutsu ima najveći utjecaj na današnju tehničku formu Aikido-a uz ostale borilačke vještine kao što su: Tenjin Shinyo Ryu Jujutsu, Yagyu Ryu Jujutsu i Kodokan Judo.

Godine 1919. Ueshiba upoznaje Onisaburo Deguchi-a, karizmatičnog duhovnog vođu Omoto Kyo religije te se nedugo zatim seli u Ayabe, centar Omoto Kyo religije, u blizini Kyota gdje boravi do 1927. Godine 1927. odlazi u Tokyo. Prvi trajni dojo otvara 1931. godine. Od vremena vježbanja s majstorom Takeda-om, pa sve do 1935. godine, Ueshiba aktivno podučava Daito Ryu Aikijujutsu tehnike te dodjeljuje diplome iste škole.
Od 1935. Ueshiba i dalje podučava Daito Ryu ali u modificiranoj formi koja se najčešće spominje kao prijeratni Aiki Budo.

1942.-1969.

Godine 1942., Ueshiba odlazi u selo Iwama, u pokrajini Ibaraki, gdje se posvećuje meditaciji, treningu i obrađivanju zemlje.
Tamo je za vrijeme jednog od najmračnijih perioda ljudske povijesti, razvijao borilačku umjetnost koja zagovara mir i razumijevanje među ljudima. Tijekom ranih godina u Iwami, Ueshiba se ozbiljno posvetio učenju tehnika mačem (ken) i štapom (jo). Proučavajući ih i trenirajući, njegova je borilačka umjetnost poprimila formu opsežne Budo vještine koja se sastojala od vježbi sa i bez oružja. O`Sensei je u Iwami intenzivno vježbao i neprestano usavršavao svoj Aikido do kraja života.

"Slobodan kao nikada prije da se s potpunom koncentracijom posveti Budo učenju, Morihei se predao intenzivnom treningu i molitvi u nastojanju da nastavi usavršavati borilačku vještinu koja se zauzima za postizanje nenasilnog razrješenja sukoba." (Takemusu Aikido vol. 1, ur: Stanley Pranin.)

Osnivač se vrača izvoru 1969. godine, ostavljajući Morihiro Saito-u svoj "Aiki Shuren Dojo" i Aiki Jinja (Aiki svetište) a s time i odgovornost zaštite i čuvanja učenja i duha Aikido-a.