Svrha Aikido-a je uzdizanje od svijeta materije do svijeta duha
promicanje i razvoj Aikido-a, ljudskih vrijednosti i integralnog obrazovanja
Trenirajte Aikido u Rijeci! Saznajte više
Aikido

Pojednostavljeno Aikido je u tradicionalna japanska borilačka vještina koja koristi tajming, međuprostor i energiju protivnika. Treniraju se posebno goloruke tehnike (bacanja, poluge na malim zglobovima, udarci i sl.) te posebno tehnike mača i štapa. Aikido je kao vještina nastao u prvoj polovici prošlog stoljeća. Osnivač Aikido-a, O'Sensei Morihei Ueshiba razvio je Aikido kroz intezivno iskustvo i treniranje mnogobrojnih klasičnih japanskih borilačkih vještina poput Daito Ryu Aiki Jujutsu-a i Kenjutsu-a. Tradicionalni Aikido kakav je poučavao O´Sensei (danas poznat kao Iwama ryu ili Takemusu Aikido) iznimno je učinkovita i primjenjiva borilačka vještina sa korjenima u istinskom budo-u, ljudskim i duhovnim vrijednostima...

Google+
više
Treninzi

Treninzi se održavaju u sklopu OŠ Vežica (Kvaternikova 49), Rijeka po slijedećem rasporedu:
UTORAK 19:00 h
ČETVRTAK 19:00 h
PETAK 19:00 h

Takemusu Aikido pedagogija i način poučavanja bazira se na ravnomjernom treniranju golurukih tehnika, tehnika s mačem i tehnika s štapom a svemu prethodi kraće zagrijavanje. Aikido trening razvija koncentraciju, kontrolu uma, moć pažnje, koordinaciju, osjećaj za pravovremenost akcije (timing), očvršćuje tijelo i djeluje pozitivno na sve njegove razine u smislu gipkosti, zdravlja i snage.

Google+
više
Zadnje Novosti Google+
više